Ebavõrdsus

Ebavõrdsus

Enamikus matemaatikaülesannetest proovite leida täpset vastust. Me kasutame võrdusmärki '=', et öelda, et kaks asja on ühesugused. Mõnikord tahame aga lihtsalt näidata, et miski on suurem või väiksem kui midagi muud. Või tahame lihtsalt öelda, et kaks asja ei ole võrdsed. Neid juhtumeid nimetatakse ebavõrdsuseks.

Erimärgid

Erinevuste korral kasutatakse spetsiaalseid märke, mis näitavad, kumb külg on suurem, kumb külg on väiksem, või et mõlemad pooled pole võrdsed.

Siin on viis peamist ebavõrdsuse märki:

<

>

& # x2260;
vähem kui
väiksem või võrdne
suurem kui
suurem või võrdne
pole võrdne


Suurem kui vähem

Kui soovite öelda, et üks asi on suurem kui teine, kasutate märke suurem või vähem kui märk. Panete märgi laia osa suurema külje poole ja väikese osa ehk suunaga väiksema poole poole.

Näited:

8> 3
4< 9
0< 12

Võite kasutada ka selliseid muutujaid:

a + b< 17
22> ja
(x + y) x 8< z

Kui peate meeles pidama, kuhu suurem või väiksem kui märk peaks osutama, võite selle ka sel viisil meelde jätta. Mõelge märgist kui alligaatori suust. Alligaator tahab süüa suuremat külge. Nagu nii:Võrdusmärgi lisamine

Kui tahame öelda, et miski on suurem kui muu või sellega võrdne, lisame selle võrdusmärgiga. See sümbol näeb välja selline: . Nagu näete, on see omamoodi kombinatsioon märgist> pluss märgist =.

Kui soovime näidata väiksemat või võrdset, kasutame vastupidist tüüpi märke, näiteks: .

Näidisprobleemid:

1) Number X võib olla 3 või mis tahes arv suurem kui 3. Võite selle kirjutada järgmiselt:

X ≥ 3

2) Arv Y võib olla 2 või mis tahes arv väiksem kui 2. Võite selle kirjutada järgmiselt:

Y ≤ 2

3) Billyl oli 6 kommipulka. Amy sõi mõned tema kommid. Mitu kommipulka on Billyl praegu?

# kommibaari< 6

4) Jacobil oli kodutöödeks 11 matemaatikaülesannet. Me teame, et tal oli 4 probleemi õigesti, kuid me ei tea teiste probleemide tulemusi. Kui palju sai Jaakob õigeks?

# vastust on õige ≥ 4

Mitu ebavõrdsust

Mõnikord võite vahemiku tähistamiseks kasutada rohkem kui neid märke samas avaldises. Näiteks kui teil oli 3 kuni 9 õuna, kirjutaksite:

3< apples < 9

Kui teil oli vähemalt 12 marmorit ja sama paljudel on 20 marmorit:

12 ≤ marmor ≤ 20Laste matemaatika ained

Korrutamine
Korrutamise sissejuhatus
Pikk korrutamine
Korrutamise näpunäited ja nipid
Ruut ja ruutjuur

Jaoskond
Sissejuhatus jaoskonda
Pikk diviis
Jaotuse näpunäited

Murrud
Murdude tutvustus
Ekvivalentsed murrud
Murdude lihtsustamine ja vähendamine
Murdude liitmine ja lahutamine
Murdude korrutamine ja jagamine

Kümnendkohad
Kümnendkohad Koha väärtus
Kümnendkohtade liitmine ja lahutamine
Kümnendarvude korrutamine ja jagamine

Muud
Matemaatika põhiseadused
Ebavõrdsus
Numbrite ümardamine
Olulised numbrid ja arvandmed
Algarvud
Rooma numbrid
Binaararvud
Statistika
Keskmine, mediaan, režiim ja vahemik
Pildigraafikud

Algebra
Eksponendid
Lineaarvõrrandid - sissejuhatus
Lineaarvõrrandid - nõlvade vormid
Operatsioonide järjekord
Suhtarvud
Suhtarvud, murdosad ja protsendid
Algebra võrrandite lahendamine liitmise ja lahutamise teel
Algebra võrrandite lahendamine korrutamise ja jagamisega

Geomeetria
Ring
Hulknurgad
Neljakandilised
Kolmnurgad
Pythagorase teoreem
Perimeeter
Kalle
Pindala
Karbi või kuubi maht
Sfääri maht ja pindala
Silindri maht ja pindala
Koonuse maht ja pindala