Neljakandilised

Neljakandilised


Nelinurgad on nelja küljega hulknurgad. Mõni nelinurk on teile ilmselt üsna tuttav nagu ruudud ja ristkülikud. Neljaridaalsete ainulaadne omadus on see, et kõigi nende sisenurkade summa on alati 360 kraadi.

Nelinurkade tüübid

Ristkülik

Ristkülik on nelinurk, kus kõik neli nurka on 90 kraadi. Ruut on spetsiaalne ristküliku tüüp, kus kõik neli külge on ühepikkused.


Ristkülik

Ruut
Rööpkülik

Rööpkülik on see, kui nelinurgal asuvad mõlemad vastandlikud külgpaarid on paralleelsed. Ruudud ja ristkülikud on ka rööpkülikud.Romb

Romb on nelinurk, kus kõigil neljal küljel on sama pikkus. Ruut on romb, kuid mitte kõik rombid pole ruudud.Trapets

Trapets on see, kui vastaskülgseid paralleelseid külgi on ainult üks paar (vt allolevat pilti). Võrdhaaruline trapets on trapets, kus mitteparalleelsed küljed on võrdse pikkusega ja selle keskel on sümmeetriline joon.


Rohkem geomeetrilisi aineid

Ring
Hulknurgad
Neljakandilised
Kolmnurgad
Pythagorase teoreem
Perimeeter
Kalle
Pindala
Karbi või kuubi maht
Sfääri maht ja pindala
Silindri maht ja pindala
Koonuse maht ja pindala
Nurkade sõnastik
Kujundite ja kujundite sõnastik